Privacy

Privacy beleid Blue Dune

Dit is het privacy beleid van Blue Dune

Blue Dune respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site en draagt er graag zorg voor dat alle verstrekte informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Blue Dune heeft deze privacy policy opgesteld ingevolge de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (die sinds 2016 geldt en vanaf 25 mei 2018 zal worden gehandhaafd). Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Blue Dune.

Delen met derden

Blue Dune zal je gegevens nimmer aan derden verkopen en verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is:

  • Voor de uitvoering van een overeenkomst met jou.
  • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

SSL verbinding

Wanneer je gebruik maakt van het contactformulier of inventarisatieformulier worden deze gegevens versleuteld verstuurd (https://) omdat Blue Dune gebruik maakt van een SSL certificaat. De gegevens worden gemaild naar info@blue-dune.nl waar ze vertrouwelijk worden behandeld en opgeslagen.

Persoonsgegevens

Blue Dune kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Blue Dune en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een formulier op de website aan Blue Dune verstrekt. Bij Blue Dune kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

  • Je voor- en achternaam
  • Je adresgegevens
  • Je telefoonnummer
  • Je e-mailadres
  • Aanvullende informatie die nodig is voor de specifieke dienst waarvan je gebruik wilt maken.

Blue Dune verwerkt deze persoonsgegevens om telefonisch of schriftelijk (per e-mail en/of per post) contact met je te kunnen opnemen. Daarnaast kan Blue Dune je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst, doorgaans een opdracht voor ontwerptechnische en webgerelateerde diensten of het afnemen van online diensten. Je gegevens worden gebruikt om je te informeren over de voortgang van je opdracht en over de dienstverlening van Blue Dune. En over nieuws op het gebied van websites, als je klant bent of als je je met een opt-in hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief. Als je de nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen, kun je jezelf uitschrijven via de desbetreffende link in de nieuwsbrief. Blue Dune bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Blue Dune zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Cookies

Dit zijn kleine bestandjes die door een website op je computer worden geplaatst, met daarin informatie over bezochte websites, voorkeuren e.d. Blue Dune maakt gebruik van Google Analytics en partijen om berichten op social media te delen, zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze partijen kunnen cookies op je computer plaatsen. Lees de privacyverklaring van Facebook, Twitter en LinkedIn (die regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met de gegevens doen die zij met deze code verwerken. Blue Dune maakt op deze website geen direct gebruik van cookies, dus plaatst zelf geen tracking cookie op je computer.

Google Analytics

Blue Dune heeft een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten want Blue Dune maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, zonder het ‘adres’ van je computer (het IP-adres wordt geanonimiseerd) door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Blue Dune heeft elke vorm van gegevens delen in Google Analytics uitgezet. Google kan de geanonimiseerde informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Blue Dune heeft hier geen invloed op.

Inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. In sommige gevallen kan hiervoor een legitimatie worden verlangd. Je kunt een verzoek hiertoe sturen naar info@blue-dune.nl.  Blue Dune zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Disclaimer

Blue Dune is gerechtigd de inhoud van deze privacy verklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Vragen?

https://blue-dune.nl is de website van Blue Dune. Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 37082464. E-mailadres: info@blue-dune.nl

Catalogus

Hier vind u diverse textiel & promotie producten wat wij u kunnen aanbieden.

Bekijk

Contact

Wij beantwoorden graag al uw vragen. Vul het formulier hier naast in en wij geven zo spoedig mogelijk antwoord.2017 Blue Dune | Ontwikkeld door Zeno Webdevelopment